K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Witamy na stronie BIP Bieruńskiego Ośrodka Kultury

  Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)

  w myśl art. 4 nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych, obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Przepisy wykonawcze zawarte w

  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

  (Dz.U. Z 2007 r. Nr 10, poz. 68) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

  Biuletyn Informacji Publicznej ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji obejmującej cały kraj. Główną stroną Biuletynu Informacji Publicznej jest strona stworzona przez Ministra SWiA - www.bip.gov.pl

  Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

  Mamy nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Bieruńskiego Ośrodka Kultury zapewni Państwu łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Remigiusz Wykręt
  Publikacja dnia: 26.03.2016
  Podpisał: Remigiusz Wykręt
  Dokument z dnia: 26.03.2016
  Dokument oglądany razy: 15109
Bieruński Ośrodek Kultury, Bieruń